Σχολείο Ελεύθερης Κατάδυσης AIDA 3*

Σχολείο Ελεύθερης Κατάδυσης AIDA 3*

Το σχολείο ελεύθερης κατάδυσης 3* είναι ένα υψηλού επιπέδου σχολείο Ε/Κ και απευθύνεται σε απόφοιτους 2*.

Στόχος του σχολείου είναι να διδάξει προηγμένες μεθόδους εξίσωσης, αναπνοής, προπονητικής για Ε/Κ, φυσιολογίας και ειδικής προπόνησης για την βελτίωση των απνεϊστικών δυνατοτήτων του δύτη.

Για την εγγραφή στο σχολείο 3* απαιτείται ολοκλήρωση σχολείου 2* αναγνωρισμένου οργανισμού.

Τα σχολεία 3* του Freediving Club διαρκούν συνήθως 10-15 ημέρες.

FREEDIVING CLUB Special - Κατά τη διάρκεια των σχολείων 3* γίνεται μέτρηση πνευμονικών παραμέτρων με χρήση σπιρόμετρου και υπολογίζετε ο Πνευμονικός Όγκος των μαθητών (Ζωτική Χωρητικότητα Πνευμόνων).

Ελάχιστη διάρκεια σχολείου:

  • 7 ημέρες Θεωρητικά Μαθήματα: 4
  • Πρακτικά Μαθήματα Θάλασσας: 4
  • Πρακτικά Μαθήματα Πισίνας: 2