Λίστα Υπηρεσιών

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγράφη σε όλα τα σχολεία είναι να είσαι άνω των 18 ετών (16 με συγκατάθεση γονέων) και να βρίσκεσαι σε καλή υγεία.

- Για την εγγραφή σε όλα τα σχολεία απαραίτητη είναι βεβαίωση από Ιατρό Παθολόγο που να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι «Υγιής και Ικανός για Άθληση»

- Για τα σχολεία που περιλαμβάνουν πρακτικά μαθήματα σε πισίνα απαραίτητη είναι η βεβαίωση από Ιατρό Δερματολόγο που να αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει χρήση πισίνας.

- Για την εγγραφή σε σχολεία 3*, 4* και Εκπαιδευτών υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε επικοινωνώντας στα τηλέφωνα του Club.

Σχολείο Ελεύθερης Κατάδυσης AIDA 1*

Το εισαγωγικό σχολείο ελεύθερης κατάδυσης για ανθρώπους που ενδιαφέρονται να γνωρίσουν για πρώτη φορά τον υποβρύχιο κόσμο με μια ανάσα.

Σχολείο Ελεύθερης Κατάδυσης AIDA 2*

Το σχολείο ελεύθερης κατάδυσης 2* απευθύνεται σε ψαροκυνηγούς και ελεύθερους δύτες που έχουν εμπειρία στη θάλασσα και θέλουν να εμβαθύνουν στον τρόπο αναπνοής, χαλάρωσης, τεχνικής κατάδυσης, φυσιολογίας, ασφάλειας και εξοπλισμού.

Σχολείο Ελεύθερης Κατάδυσης AIDA 3*

Το σχολείο ελεύθερης κατάδυσης 3* είναι ένα υψηλού επιπέδου σχολείο Ε/Κ και απευθύνεται σε απόφοιτους 2*.

Σχολείο Ελεύθερης Κατάδυσης AIDA 4*

Το κορυφαίο σχολείο Ελεύθερης Κατάδυσης της AIDA International, απευθύνεται σε έμπειρους ελεύθερους δύτες απόφοιτους 3* και διδάσκει τις τελευταίες γνώσεις σε θέματα αναπνοής για βαθιά ελεύθερη κατάδυση, φυσιολογίας, διατάσεων, πνευμονικής υπερπλήρωσης/άντλησης, νόσου αποσυμπίεσης στην Ε/Κ και εξοπλισμού για βαθιά Ε/Κ.